Sponsors

In the case of a positive decision about choosing a partner package, we ask the authorized person in the company to send (jacek.ruminski@pg.edu.pl or hsi@eti.pg.gda.pl) the following order:

We order NNN (where NNN is a chosen package name) partnership package and we ask you to issue a pro-forma invoice for (here company data).

If you are interested in partner packages and would like to talk about this topic, please contact us by email: jacek.ruminski@pg.edu.pl.

HSI Sponsorship proposal


W przypadku pozytywnej decyzji o wyborze pakietu partnerskiego prosimy osobę upoważnioną w firmie o przesłanie (jacek.ruminski@pg.edu.pl lub hsi@eti.pg.gda.pl) zamówienia o następującej treści:

Zamawiamy NNN (gdzie NNN wybrana nazwa pakietu) pakiet partnerski i prosimy o wystawienie faktury pro-forma na (tu dane firmy). 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pakietami partnerskimi i chcielibyście Państwo na ten temat porozmawiać prosimy o kontakt na adres: jacek.ruminski@pg.edu.pl.

HSI Sponsorship proposal